Προεγγραφή για τη διενέργεια εξέτασης Covid-19

Συμπληρώστε παρακαλώ τα στοιχεία εξεταζομένου όπως αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο σας:

Εάν η εξέταση θα χρησιμοποιηθεί για ταξίδι εκτός Ελλάδος, παρακαλώ επιλέξτε την φόρμα στα αγγλικά και καταχωρήστε το όνομα και επώνυμο όπως αναφέρονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Συμπληρώστε παρακαλώ την ημερομηνία γέννησης:

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας:Για τη διενέργεια της εξέτασης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή κάποιου άλλου δημόσιου εγγράφου ταυτοποίησης

Επιπλέον πληροφορίες για το Metropolitan General